Vývojová kyčelní dysplazie Úvod

Čím je způsobena vývojová dysplazie kyčelního kloubu a jaké jsou její příznaky? Která vyšetření je třeba provést pro stanovení diagnózy a jak probíhá léčba? Proč se u dětí provádí preventivní vyšetření kyčlí? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.