Vojtova metoda Úvod

Co je Vojtova metoda a na jakém principu je založena? Jak terapie probíhá, pro koho je vhodná a může pomoci i dospělým pacientům? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se vztahují k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.