Úpal a úžeh Úvod

V čem spočívá rozdíl mezi úpalem a úžehem, koho nejvíce tato onemocnění ohrožují a jak se lze před nimi chránit? Jaké příznaky má člověk při úpalu a úžehu a jakým způsobem by mu měla být poskytnuta první pomoc? Jak se během horkých dnů postarat o domácí mazlíčky? Odpovědi na uvedené otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v příspěvcích.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.