Těhotenství Úvod

těhotenství, porod, komplikace těhotenství, těhotenská cukrovka, jak otěhotnět, umělé oplodnění, potrat, výživa v těhotenství

Zdroje věnované oplodnění, neplodnosti, životosprávě v těhotenství, rizikovému těhotenství, porodu a šestinedělí.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.