Svrab Úvod

zákožka svrabová

Co je svrab a který parazit jej způsobuje? Kde je možné se nakazit a jakým způsobem se lze před touto nemocí chránit? Jak dlouhá je inkubační doba a co obnáší léčba? Odpovědi na uvedené otázky a další informace, které se týkají jmenované nemoci, naleznete v uvedených zdrojích.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.