Srdeční selhání Úvod

Co je srdeční selhání, jaké mohou být jeho příčiny a je možné mu předejít? Jaký je rozdíl mezi akutním a chronickým srdečním selháním? Která vyšetření je třeba absolvovat při podezření na srdeční nedostatečnost? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.