MedLike Spolehlivé informace o zdraví a nemocech Nápověda k vyhledávání

nebo

Sebepoškozování Úvod

Zdroje věnované záměrnému poškozování v dětství, adolescenci a dospělosti. Dozvíte se například, z jakého důvodu dochází u jedinců k sebepoškozování nebo jak pomoci člověku, který trpí uvedeným typem sebeagrese.