Prenatální diagnostika Úvod

amniocentéza, screeningové krevní testy v těhotenství, fetoskopie, odběr choriových klků, ultrasonografie prenatální

Co je prenatální diagnostika a které vývojové vady či vrozené nemoci dítěte lze odhalit ještě před jeho narozením? Jak jednotlivá vyšetření probíhají a vyžadují zvláštní přípravu? Odpovědi na uvedené otázky a další informace, ohledně této tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.