Poruchy vylučování Úvod

pomočování, počůrávání, enuréza

Jaké důvody mohou vést k poruchám vylučování moči a na koho se obrátit v případě zmíněných zdravotních problémů? Která vyšetření je třeba podstoupit, aby byla zjištěna příčina těchto potíží? Co může způsobit noční pomočování dětí a mohou enurézou trpět i dospělí? Odpovědi na tyto otázky a další informace k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.