Poruchy metabolismu lipidů Úvod

hyperlipidémie, hyperlipoproteinémie, dyslipidémie, hypercholesterolémie, hypertriglyceridémie

Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě poruch metabolismu lipidů. Můžete se dozvědět, jakou funkci mají v organismu tuky a jakým způsobem probíhá jejich látková přeměna. Není opomenuta ani problematika metabolického syndromu, který má významnou úlohu při vzniku některých chorob.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.