MedLike Spolehlivé informace o zdraví a nemocech Nápověda k vyhledávání

nebo

Pes equinovarus Úvod

Zdroje věnované příčinám, projevům, komplikacím, diagnostice a léčbě Pes equinovarus. Příspěvky se zaměřují především na průběh léčby této vrozené vady nohy, včetně rehabilitace a fyzioterapie. Pozornost je věnována také Ponsetiho metodě a ortopedickým pomůckám.