Onemocnění prostaty Úvod

prostatitida, nezhoubné zbytnění prostaty, zvětšení prostaty, zánět prostaty, hyperplazie prostaty

Zdroje věnované nejčastějším onemocněním prostaty, ke kterým patří zvětšení či zbytnění prostaty a prostatitida. Najdete zde informace, které se týkají prevence, rizikových faktorů, příznaků, diagnostiky a léčby.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.