Nádory mozku a míchy Úvod

gliomy, astrocytomy, oligodendrogliomy, ependymomy, meningeomy, gangliogliomy, glioblastom, schwannomy, neurinomy

Zdroje věnované rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě nádorů mozku a míchy. V příspěvcích je vysvětlen rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným či primárním a sekundárním nádorem mozku. Pozornost je také zaměřena na nejčastější typy nádorů, které postihují centrální nervovou soustavu.