Mozková mrtvice Úvod

cévní mozková příhoda, CMP, ictus, iktus, mozková mrtvice, mozkový infarkt

Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice, léčbě a následkům mrtvice. Najdete informace, jakým způsobem se postupuje a podává první pomoc v případě podezření na mrtvici. Také se dozvíte, jak probíhá rehabilitace po prodělané mrtvici.