Mamografie Úvod

K čemu slouží mamografie a kde se provádí? Jak probíhá vyšetření prsů na mamografu? Jedná se o spolehlivé a bezpečné vyšetření? Co je mamografický screening a z jakého důvodu je důležitý včasný záchyt rakoviny prsu? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.