Lymfom Úvod

Které nádory jsou označovány termínem maligní lymfomy? Jaké jsou příznaky rakoviny lymfatických uzlin? Která vyšetření jsou potřebná ke stanovení diagnózy a jak probíhá léčba? K čemu slouží lymfatický systém a jakou funkci mají lymfocyty? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají lymfomu, naleznete v uvedených zdrojích.