Leukemie Úvod

bělokrevnost, hemoblastóza, akutní leukémie, chronické leukémie

Zdroje věnované vzniku, rizikovým faktorům, příznakům, průběhu, diagnostice a léčbě leukémie u dětských i dospělých pacientů. Najdete rovněž informace, které se týkají cílené léčby v hematologii a transplantace kostní dřeně.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.