Leukemie Úvod

bělokrevnost, hemoblastóza, akutní leukémie, chronické leukémie

Zdroje věnované vzniku, rizikovým faktorům, příznakům, průběhu, diagnostice a léčbě leukémie u dětských i dospělých pacientů. Najdete rovněž informace, které se týkají cílené léčby v hematologii a transplantace kostní dřeně.