Kinetózy (nevolnosti při cestování) Úvod

mořská nemoc, cestovní nevolnost,

Co je kinetóza, proč k ní dochází, jaké jsou její projevy a koho nejčastěji postihuje? Jakým způsobem je možné zmírnit její příznaky a proč bychom se měli vyvarovat čtení, pokud cestujeme v dopravním prostředku? Mohou cestovní nevolností trpět i zvířata? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají kinetózy naleznete v uvedených příspěvcích.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.