Rakovina prsu Úvod

nádory prsu, rakovina prsu, tumor prsu, prsní nádory, karcinom mléčné žlázy, zhoubný novotvar prsu, nádory prsu u mužů

Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě rakoviny prsu a rekonstrukci prsu po celkové či částečné ablaci.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.