Rakovina plic Úvod

nádory plic, rakovina plic, karcinom plic malobuněčný, nemalobuněčný plicní karcinom

Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě rakoviny plic a průdušek. Najdete zde informace, které upozorňují na škodlivost kouření a možnost odvykání kouření pod lékařským dohledem.