MedLike Spolehlivé informace o zdraví a nemocech Nápověda k vyhledávání

nebo

Hluchota Úvod

surditas, sluchová porucha

Zdroje věnované příčinám, diagnostice, typům, stupňům a možnosti léčby hluchoty. Dozvíte se, co poškozuje sluch, jaké pomůcky pomáhají osobám se sluchovým postižením a jakou podporu, dětem s poruchou sluchu, poskytuje Společnost pro ranou péči.