HIV/AIDS Úvod

virus lidské imunitní nedostatečnosti, syndrom získané imunitní nedostatečnosti

Zdroje věnované prevenci, způsobu nákazy, příznakům, stádiím, diagnostice a léčbě HIV infekce, včetně klinicky rozvinutého stádia - AIDS.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.