HIV/AIDS Úvod

virus lidské imunitní nedostatečnosti, syndrom získané imunitní nedostatečnosti

Zdroje věnované prevenci, způsobu nákazy, příznakům, stádiím, diagnostice a léčbě HIV infekce, včetně klinicky rozvinutého stádia - AIDS.