Virové hepatitidy Úvod

hepatitida A, nemoc špinavých rukou, infekční hepatitida, infekční žloutenka, žloutenka typu A, hepatitida B, virová hepatitida B, chronická hepatitida B, žloutenka typu B, hepatitida C, hepatitida virová non-A, non-B, chronická hepatitida C, žloutenka typu C

Zdroje věnované jednotlivým typům virové hepatitidy, prevenci, cestě přenosu, příznakům, komplikacím a léčbě tohoto onemocnění.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.