Guillainův-Barrého syndrom Úvod

Co je Guillain-Barrého syndrom, jaké jsou jeho projevy a proč se řadí mezi polyneuropatie? Která vyšetření je třeba podstoupit, aby mohla být stanovena diagnóza tohoto vzácného syndromu a v čem spočívá jeho léčba? Může infekce virem Zika souviset s Guillain-Barrého syndromem? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají vybraných polyneuropatií, naleznete v uvedených zdrojích.