Epilepsie Úvod

epileptické záchvaty, padoucnice

Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě epilepsie. Dozvíte se, jakou podobu má epileptický záchvat, co jej může vyvolat a jak pomoci osobě, u které došlo k záchvatu.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.