MedLike Spolehlivé informace o zdraví a nemocech Nápověda k vyhledávání

nebo

Demence Úvod

ne digitální demence

Zdroje věnované příčinám, příznakům a rizikovým faktorům demence. Najdete praktické rády, jak komunikovat s osobou trpící demencí a co obnáší péče o takto postiženou osobu.