Dárcovství (tkáně a orgány) Úvod

Co vše obnáší darování orgánu a kdo může být dárcem? Proč se lidé rozhodli darovat svůj orgán? Jakými pravidly se řídí dárcovství orgánů a co je víceorgánová transplantace? Odpovědi na tyto otázky a další informace se nacházejí v uvedených zdrojích.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.