Cystokéla Úvod

sestup močového měchýře, kýla močového měchýře, herniace močového měchýře

Co je cystokéla, jak se projevuje, proč vzniká a lze jí předejít? Koho nejčastěji postihuje toto onemocnění a ke kterým zdravotním komplikacím může vést? Na základě kterých vyšetření určí lékař uvedenou diagnózu a jakým způsobem probíhá léčba? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v těchto zdrojích.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.