COVID-19 u dětí Úvod

Mohou se děti nakazit COVIDEM- 19 a jaký průběh má u nich onemocnění? Co je syndrom PIMS-TS a jak se projevují tzv. covidové prsty? Jakým způsobem je možné chránit dítě před nákazou a jak mu vysvětlit danou situaci? Odpovědi a další informace, které se týkají zmíněného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.