CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc Úvod

Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě chronických obstrukčních onemocnění, plicní rehabilitaci a respirační fyzioterapii.