CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc Úvod

chronická obstrukční plicní nemoc, chronická obstrukční nemoc dýchacích cest, chronická obstrukční nemoc plic, obstrukční ventilační porucha chronická

Zdroje věnované prevenci, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě chronických obstrukčních onemocnění, plicní rehabilitaci a respirační fyzioterapii.