Cholesterol - vysoká hladina Úvod

hypercholesterolemie, hypercholesterolémie, vysoký cholesterol, vysoká hladina cholesterolu, zvýšená hladina cholesterolu

Zdroje věnované úloze cholesterolu v našem těle, zdravotním rizikům, která přináší vysoká hladina cholesterolu v krvi, vlivu stravy na hladinu cholesterolu a radám, které se týkají stravování.