Bederní páteř Úvod

lumbalgie, bolest v kříži, bederní bolest, bolest bederní páteře, lumbago, ústřel

Zdroje věnované stavbě a funkci bederní páteře, příčinám a projevům bolesti bederní páteře, diagnostice, vhodné léčbě, fyzioterapii a správnému držení těla.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.