Bechtěrevova nemoc Úvod

ankylózující spondylitida, Marieho–Strümpellova nemoc

Zdroje věnované popisu, projevům, komplikacím, diagnostice a léčbě Bechtěrevovy nemoci. Zjistíte, z jakého důvodu je při tomto onemocnění kladen důraz na včasnou rehabilitaci, pravidelné cvičení a které sestavy cviků mohou pozitivně ovlivnit průběh nemoci.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.