Autismus Úvod

dětský autismus, atypický autismus, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, pervazivní vývojové poruchy, hyperaktivní porucha sdružena s mentální retardací a stereotypními pohyby, dezintegrační porucha v dětství, Kannerův syndrom

Zdroje věnované projevům, diagnostice a formám autismu, ke kterým se řadí Aspergerův syndrom. Najdete také informace, které se týkají Rettova a savantského syndromu.