MedLike Spolehlivé informace o zdraví a nemocech Nápověda k vyhledávání

nebo

Alergie Úvod

hypersenzitivita

Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a možnosti léčby alergie. Příspěvky se zabývají zejména vztahem alergen - protilátka, nejčastějšími druhy alergenů, zkříženou alergií, otázkou nárůstu alergií a anafylaktickým šokem.