Agnózie Úvod

Neschopnost poznat a interpretovat smyslové vjemy, přičemž vlastní smyslové ústrojí vč. příslušných nervů není poškozeno. Porucha je způsobena poškozením mozkové kůry v oblasti týlního laloku.