Obálka a obsah
Typ dokumentu
články
články
Záznam dokumentu
Zdroj: BMČ - články
Název
Toxoplazmóza v graviditě - otazníky z klinické praxe / M. Geleneky
Autor
Geleneky, Markéta
Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí, 3. LF UK a NNB, Praha

Zdroj
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2013, roč. 19, č. 2, s. 48-51. ISSN: 1211-264X.
Datum vydání
2013
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
články
Signatura
NLK: B 1913 ; neváz. 339 b
Číslo záznamu
bmc13028569
Persistentní link
MESH deskriptor
dospělí
ženské pohlaví
nemoci plodu (diagnóza, prevence a kontrola)
lidé
těhotenství
recidiva (prevence a kontrola)
toxoplazmóza (diagnóza, farmakoterapie, etiologie)
kongenitální toxoplazmóza (diagnóza, prevence a kontrola)
parazitární komplikace těhotenství (diagnóza, farmakoterapie)
novorozenecký screening (metody)
antibiotická profylaxe (metody)
Publikační typ
Souběžný název
Toxoplasmosis in pregnancy - questions in clinical practice
Abstrakt
Toxoplazmóza získaná v graviditě je závažným onemocněním, které může významně ovlivnit vývoj plodu a způsobit nevratné či terapeuticky málo ovlivnitelné poškození novorozence. Včasná a správná diagnostika nákazy u matky je podstatná pro určení prognózy onemocnění a následného diagnosticko-terapeutického postupu. Uvedená kazuistika v sobě slučuje několik faktorů, se kterými se v klinické praxi můžeme setkat a které nám mohou naše diagnostické rozvahy komplikovat. Jedním z nich je existence zřídka se vyskytujícího jevu reinfekce - jeho možný vliv na prenatální screening v těhotenství i jiné interpretace takového nálezu. Dalším problémem je pak vyhodnocení původu sonograficky verifikované fetopatie ve vztahu k toxoplazmové etiologii a volba dalšího postupu, který by měl v takové situaci následovat. Nakonec se text dotýká i výběru poporodních vyšetření, která by měla být volena tak, aby dostatečně přispěla k rozhodování o zahájení postnatální terapie novorozence.
Abstrakt anglicky
Toxoplasmosis acquired during pregnancy is a serious disease that may significantly affect fetal development and cause irreversible or therapeutically hardly influenced damage to the newborn. Early and correct diagnosis of the disease in the mother is essential for determining prognosis and further diagnostic and therapeutic procedures. The case study combines a number of factors to be encountered in clinical practice which may complicate diagnostic considerations. One of them is the existence of a rare phenomenon of reinfection - its possible effects on prenatal screening and other interpretations of such findings. Another problem is the evaluation of the origin of sonographically confirmed fetopathy in relation to Toxoplasma etiology and the choice of next steps that should follow in this situation. Finally, the text discusses the selection of postnatal examinations so that they sufficiently contribute to decision-making about the newborn's treatment initiation.
Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících
Literatura
Schránka
Další akce