Cover & TOC
Document type
časopisy / seriály
časopisy / seriály
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Vnitřní lékařství : orgán Československé společnosti pro vnitřní lékařství, sekce Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně
Author
Date of issue
1955-
Last Publisher
2014- Brno : Facta medica
Temporary Publisher
2010-13 Brno : Ambit Media
Brno : 2005-2009 Medica Healthworld
Brno : 2005 Medical Publishing and Consulting
Praha : 1993-[2004?] Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Praha : 1973-[1992?] Avicenum
Original Publisher
2014- Brno : Facta medica
2010-13 Brno : Ambit Media
Brno : 2005-2009 Medica Healthworld
Brno : 2005 Medical Publishing and Consulting
Praha : 1993-[2004?] Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Praha : 1973-[1992?] Avicenum
Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1955-
Physical description
sv.
Language
čeština
Country
Česko
Document type
časopisy / seriály
ISSN
0042-773X
1801-7592 (elektronická verze)
Link
Call number
NLK: B 184, CD 1300, CD 1378, CD 989, CD 1099, CD 1172 ; neváz. 1041
OVI: s
ÚHKT: P62
Record number
MED00011111
Persistent link
Abbreviated Title (Serials)
Vnitr Lek MEDLINE
Vnitř. lék. (Print) ISSN Register
Vnitř Lék nakladatel
Key-Title (Serials)
Vnitřní lékařství
Supplement
Hematoonkologické supplementum / vedoucí redaktor P. Svačina .. [et al.]. Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001. 60 s. : tab. ; 34 cm.
100 let EKG / vedoucí redaktor P. Svačina. Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. 219 s. : tab., grafy ; 30 cm.
Kongres o ateroskleróze : Špindlerův Mlýn .. : abstrakta. Praha : Tigis, [2000?]-. sv. ; 30 cm.
127. internistický den, XX. jubilejní Vanýskův den Ohlédnutí do budoucna, XI. sjezd České internistické společnosti : Brno 20.-23. říjen 2004 : volná sdělení. Brno : Medica Publishing, 2004. 140 s. : tab., grafy ; 29 cm.
Petrus Svačina hoc anno sexagenarius : sborník prací k 60. narozeninám primáře MUDr. Petra Svačiny. Brno : Medica Publishing, 2005. 86 s. : il., tab. ; 29 cm.
6. celostátní diabetologické sympozium "Diabetes a neuropsychická onemocnění" : Hradec Králové, 4.-5. červen 2004. Brno : Medica Publishing, 2005. 118 s. : tab. ; 29 cm.
IX. postgraduální diabetologický seminář : Brno, 13.-14. únor 2004. Brno : Medica Publishing, 2005. 86 s. : il., tab. ; 29 cm.
Pařízkovy dny. Brno : Medica Healthworld, 2006-. sv. : il., tab. ; 30 cm.
Jaroslav Rybka dictus Pisciculus hoc anno quinque et septuagenarius : sborník prací k životnímu jubileu prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc. Brno : Medica Healthworld, 2006. 122 s. : il., tab. ; 30 cm.
Jak neprošvihnout mnohočetný myelom. Brno : Medica Healthworld, 2006. 88 s. : il., tab. ; 30 cm.
Invazivní aspergilóza : současné možnosti diagnostiky / autoři (abecedně): H. Bartáková .. [et al.] ; Z. Ráčil a J. Mayer (eds). Brno : Medica Healthworld, 2007. 34 s. : il., tab. ; 30 cm.
Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG / J. Bělohlávek, M. Aschermann. Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie - verze 2007 / J. Widimský .. [et al.]. Brno : Medica Healthworld, 2008. 72 s. : tab. ; 30 cm.
90 let doc. MUDr. Dušana Mrkose, CSc. ; : XXVIII. dny mladých internistů : Olomouc, 4.-5. 6. 2009 : sborník abstrakt. Brno : Medica Healthworld, 2009. 194 s. ; 30 cm.
Histiocytóza z Langerhansových buněk a některá další vzácná hematologická onemocnění : [21. května 2010 v Praze]. Brno : Ambit Media, 2010. 194 s. : il., tab. ; 30 cm.
Doporučené postupy. Praha : Ambit media, 2012. 103 s. : il., tab. ; 30 cm.

more 2 ...
Continues
Lékařské listy : časopis lékařských spolků a žup moravskoslezských. Brno : Lékařské spolky a župy moravské, 1946-1954. 9 sv... ISSN: 2533-6762
Absorbed
Interní medicína pro praxi. Březsko : Solen, 1999-2019. 21 sv... ISSN: 1212-7299; 1803-5256 (elektronická verze); 1803-5868 (supplementum)
General Note
Na domovských stránkách časopisu archiv fulltextů od r. 2005- (embargo na poslední číslo)
Následující podnázev: časopis Internistické sekce Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně (od r. 1966)
Následující podnázev: časopis Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti internistické (od r. 1975)
Následující podnázev: časopis Internistické společnosti (od r. 1976)
Následující podnázev: časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti (od r. 1995)
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 498
OVI MZ ČR 52
ÚHKT 167
IKEM 155
Medvik libraries 872
Union catalogue 32
Digital library
Online access NLK