Cover & TOC
Document type
časopisy / seriály
časopisy / seriály
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Časopis lékařů českých
Author
Date of issue
1862-
Last Publisher
1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Temporary Publisher
1969-1993 Praha : Avicenum
Praha : 1952-1968 Zdravotnické nakladatelství
Praha : 1910-1951 Spolek českých lékařů
Praha : 1900-1909 Spolek lékařů českých
Praha : 1864-1899 Spolek lékařův českých
Original Publisher
1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
1969-1993 Praha : Avicenum
Praha : 1952-1968 Zdravotnické nakladatelství
Praha : 1910-1951 Spolek českých lékařů
Praha : 1900-1909 Spolek lékařů českých
Praha : 1864-1899 Spolek lékařův českých
Praha : Vinc. J. Schmied, 1862-
Physical description
sv.
Language
čeština
Country
Česko
Document type
časopisy / seriály
ISSN
0008-7335
1805-4420 (elektronická verze)
Link
Call number
NLK: B 1, P 1 ; neváz. 1068
OVI: s
ÚHKT: P77
Record number
MED00010976
Persistent link
MESH descriptor
Genre
NLK branch
UDC
61
Conspectus
Abbreviated Title (Serials)
Čas. lék. čes. ISSN Register
Čas. Lék. čes. nakladatel
Key-Title (Serials)
Časopis lékařů českých
Other Variant Titles
ČLČ
Časopis lékařův českých
Supplement
Sbírka zdravotních zákonův a nařízení, jakož i důležitých úředních rozhodnutí / rediguje Jan Semerád, Josef Kristen. Praha : Spolek českých lékařů, 1906-1935. 15 sv. ; 22 cm.
Český sborník ortopedický : časopis České společnosti pro ortopedickou chirurgii a traumatologii. Praha : Česká společnost pro orthopedickou chirurgii a traumatologii, 1941-1941
Sborník pro chirurgii pohybového ústrojí (dříve Slovanský sborník orthopedický). Praha : Československá společnost pro orthopedickou chirurgii a traumatologii, 1947-1949. 2 sv..
Věstník : příloha Časopisu lékařů českých : orgán Lékařské komory pro Království české, oficielní orgán Moravské komory lékařské pro členy národnosti české a Ústřední jednoty českých lékařů v Král. českém, markrabství moravském a vévodství slezském. Praha : Ant. Veselý (jménem Spolku lékařů českých), 1899-1920. 22 sv... ISSN: 0862-0725
Zdravotnický věstník : příloha Časopisu lékařů českých věnovaná veřejnému zdravotnictví : orgán lékařské komory pro Král. České. Praha : Spolek českých lékařů, 1889-1898. 10 sv... ISSN: 2570-8147
Věstník českých lékařů : orgán Ústřední Jednoty Československých lékařů a českých lékařských komor. Praha : Ústřední jednota československých lékařů, 1921-1933. 13 sv... ISSN: 0231-5009
Mitteilungen des Ministeriums für Schulwesen und Volkskultur : =Věstník ministerstva školství a národní osvěty. V Praze : Ministerstvo školství, 1942-1945. sv..
Věstník československých lékařů. Praha : Sbor lékařů při ROH - Svazu zaměstnanců sociální a zdravotní služby, 1945-1951. 7 sv... ISSN: 0231-5157
Lékařská věda v zahraničí. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1957-1967. sv... ISSN: 0139-889X
Slovanská bibliografie lékařská a revue / pořádá Jan Semerád. Praha : Spolek českých lékařů, 1900-1902. 3 sv..
Věstník československých lékařů : orgán Ústřední jednoty československých lékařů a českých lékařských komor : list pro hájení sociálních zájmů lékařských. Praha : Ústřední jednota československých lékařů, 1934-1938. 5 sv... ISSN: 0231-505X
Věstník českých lékařů. Praha : Ústřední jednota českých lékařů, 1939-1944. 6 sv... ISSN: 0231-5106
Thomayerova sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského
Thomayerova sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského
Zubní lékařství : měsíčník pro vědecké a stavovské zájmy českých zubních lékařů : officielní orgán Spolku českých zubních lékařů. Praha : Spolek českých zubních lékařů, 1900-1935. 35 sv... ISSN: 0302-8941

more 4 ...
General Note
Vstup do online fulltextů: registrace zdarma, zadání aktivačního kódu (ověření tištěného předplatného, starší vydání časopisu jsou přístupná bez omezení), heslo.
Původní podnázev: pro lékaře, ranhojiče a lékárníky
Následný nakladatel: Praha, Spolek lékařův českých, 1864-1899
Následný nakladatel: Praha, Spolek lékařů českých, 1900-1909
Následný nakladatel: Praha, Spolek českých lékařů, 1910-1951
Následný nakladatel: Praha, Zdravotnické nakladatelství, 1952-1968
Následný nakladatel: Praha, Avicenum, 1969-1993
Následný nakladatel: Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994-
V roce 2016 vyšlo 8 čísel
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 883
OVI MZ ČR 198
ÚHKT 127
IKEM 229
Medvik libraries 1437
Union catalogue 41
Digital library
Online access NLK