Portrait
Display Documents Help
all 1
author's publication 1
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Jindrová, Barbora
Note Biographic
DiS, sociální pracovnice se zaměřením na lidi s mentálním postižením. Autorka publikací z oboru.
Record number
osa20211126229
Persistent link
Source of Verification

Vítovcová, Irena - Jindrová, Barbora ... et al.: ProCit o autismu, 2021 (autoritní forma)
www(ProCit), cit. 17. 9. 2021 (biografické údaje)
Display format