Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mlynáriková, Eliška
Note Biographic
Mgr., historička, nyní koordinátorka vzdělávání v oblasti paliativní péče.
Record number
xx0259901
Persistent link
Source of Verification

Mlynáriková, Eliška ... [et al.]: Křižovatky, Praha, 2020 (autoritní forma)
www(Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy), cit. 27. 4. 2021 (studium)
www(Medical Tribune 17/2020), cit. 27. 4. 2021 (profesní data)
Display format