Portrait
Display Documents Help
all 1
author's publication 1
translator 1
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Štěpáníková, Lenka
Note Biographic
Autorka překladu básnické sbírky z angličtiny do češtiny.
Record number
jo2012702653
Persistent link
Source of Verification

Thoreau, Henry David: Esence života: výběr z poezie. [překlad Lenka Štěpáníková]; 1. vyd. Praha: Obec širšího společenství českých unitářů, 2012 ()
Display format