Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Editor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kašpárková, Jarmila
Note Biographic
Mgr., PhD., historička, redaktorka odborného časopisu, zaměřená na dějiny raného novověku a církevní dějiny.
See
Hlaváčková, Jarmila
Record number
mzk20191057141
Persistent link
Source of Verification

Valentová, Kateřina - Kašpárková, Jarmila: Historiam scribere, 2018 (autoritní forma)
www(Historický ústav Akademie věd ČR), cit. 15. 11. 2019 (odkaz viz, biografické údaje)
Display format