Portrait
Display Documents Help
all 1
author's publication 1
primary author 1
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Samková, Nikola
Note Biographic
Manažerka projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu, věnuje se též marketingu a komunikaci ve sportu a v neziskovém sektoru (Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Praha).
Record number
xx0257136
Persistent link
Source of Verification

Samková, Nikola, Musilová, Nikola: Nejsi na to sama, Praha, 2021 (autoritní forma)
www(Bellis), cit. 16. 2. 2021 (profese)
Display format