Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pinkavová, Lenka
Note Biographic
Mgr., studentka Ph.D. studia na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav sociálněpedagogických studií
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických studií; Věznice Karviná
Affiliation
Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Record number
_AN108918
Persistent link
Source of Verification

Pinkavová, Lenka: Recenze na: Otázky soudobé psychoanalýzy: tradice a současnost. E-psychologie, 2020, roč. 14, č. 4, s. 80-81. (autoritní forma, titul, pracoviště, profesní data)
Display format