Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Habrdová, Kateřina
Note Biographic
Mgr., studentka Ph.D. programu Pedagogická psychologie na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v ČeskýchBudějovicích.
Affiliation
Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v ČeskýchBudějovicích
Record number
_AN108917
Persistent link
Source of Verification

Habrdová, Kateřina: Recenze na: ak to mají mámy: psychologický výzkum mateřství. E-psychologie, 2020, roč. 14, č. 4, s. 76-79. (autoritní forma, titul, pracoviště, profesní data)
Display format