Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Cíglerová, Jana
Note Biographic
Mgr., pracuje jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně.
Affiliation
Pedagogicko-psychologická poradna
Record number
_AN108910
Persistent link
Source of Verification

Cíglerová, Jana: Vyjádření k rozhovoru Radima Uzla ze dne 8. 12. 2020. -psychologie, 2020, roč. 14, č. 4, s. 68-71. (autoritní forma, titul, profesní data)
Display format