Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Masaryková, Miriam
Note Biographic
Bc., študentka magisterského štúdia jednoodborovej psychológie na Katedre psychológie Trnavskej univerzity vTrnave. Zaujíma sa o problematiku smrti, straty asmútenia. Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita vTrnave.
Affiliation
Katedra psychológie, Filozofická fakulta,Trnavská univerzita v Trnave
Record number
_AN108907
Persistent link
Source of Verification

Masaryková, Miriam: Kvalitatívna analýza prežívania pokračujúcich väzieb k zosnulému partnerovi u žien v období staroby. E-psychologie, 2020, roč. 14, č. 4, s. 16-30. (autoritní forma, titul, pracoviště, profesní data)
Display format