Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bagarová, Simona
Note Biographic
DiS., sociální pracovnice, projektová manažerka, fundraiserka, odbornice na public relations.
Affiliation
www.simonab.cz
Record number
xx0242268
Persistent link
Source of Verification

Bagarová, Simona: Škála pro měření apatie u lidí v domovech pro seniory. Geriatrie a Gerontologie, 2019, roč. 8, č. 3, s. 112-114. (autoritní forma)
www(LinkedIn), cit. 20. 11. 2019 (profesní data)
Display format