Portrait
Display Documents Help
vše 2
publikace autora 2
primární autor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Krol, Petr
Note Biographic
Mgr., psycholog, zaměřen na psychologii sportu (Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc).
Affiliation
Faculty of Physical Culture of Palacký University in Olomouc
Affiliation
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Record number
xx0242156
Persistent link
Source of Verification

Krol, Petr: Mentální trénink v přípravě reprezentantky České republiky ve vzpírání v juniorské kategorii do 23 let: případová studie. Telešná kultura, 2019, roč. 42, č. 1, s. 1-8. (autoritní forma, pracoviště)
www(LinkedIn), cit. 19. 11. 2019 (profesní data)
Display format